Araştırma Sorgulama Temelli Fen Eğitiminde Öğrenme Aracı Olarak Yazma

(English version below)

Uzman: Prof. Dr. Murat Günel

Konu: Öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ve araştırma sorgulama temelli fen eğitimindeki kullanımları  

Tarih: 26 Şubat - 2 Mart 2018

Çevrimiçi Seminer (Webinar): 28 Şubat 2018, 20:00-21:00 UCT/GMT (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Dil: Türkçe

Açıklama:

Araştırma sorgulama tabanlı fen öğrenme, öğrencilerin doğrudan deneyimledikleri araştırma/sorgulama süreçleri sonucunda ortaya koydukları fikirler yoluyla fen öğrenmelerini desteklemektir. Bu anlayışa göre fen öğrenmenin temelinde argümantasyon ve araştırma-sorgulama yatmaktadır. Bu süreçte gerçekleşen kavramsal ve anlamlı öğrenmede ise yazılı ve sözel yollarla dil pratiklerini kullanmak oldukça önemlidir (Hand ve Keys, 1999).  Çünkü yapılan araştırmalar dil pratiklerinin öğrenme amaçlı kullanımının (özellikle öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin), bireylerin düşüncelerini, kavram değişimlerini, iletişim becerilerini, çalışma becerilerini geliştirdiğini; bununla birlikte olgunlaşmamış olan düşünceleri daha tutarlı ve temelli bilgilere dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Bunların dışında öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri, bilimsel bilginin uzun süreli kalıcılığını sağlamakta ve yeni düşüncelerin pekiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, öğrenme amaçlı yazmanın etkili olması öğretmenin pedagojisine ve sınıftaki öğrenme ortamının niteliğine bağlıdır. Araştırma sorgulama tabanlı fen öğrenme süreçleri, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına, düşüncelerini paylaşmalarına ve müzakere etmelerine fırsat verdiği için öğrenme amaçlı yazma etkinliklerini destekleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, bu uzaktan eğitim faaliyeti araştırma sorgulama tabanlı fen eğitimi yaklaşımı ve öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri arasındaki ilişkiyi özetleyerek; öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin etkili bir şeklide kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları ele almayı hedeflemektedir. Uzaktan Eğitim Faaliyeti boyunca örnek öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri (ders notları, raporlar, poster hazırlama, mektup yazma, açıklayıcı metin yazma vb.) paylaşılacak ve uygulamaya yönelik öneriler tartışılacaktır.

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Murat Günel, fen bilgisi eğitimi temel alan, istatistik yan alan olarak yüksek lisansını ve doktorasını Amerika'daki Iowa State Üniversite'sinde tamamladı. Dr. Günel Amerika'daki lisansüstü çalışmaları boyunca çeşitli ulusal  projelerde araştırma asistanı, öğretim asistanı ve koordinatör olarak görevler almıştır. 2006'dan bu yana Dr. Günel, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Sabancı Vakfı, National Science Foundation, The Institute of Education Sciences, ERG, AB Çerçeve Programları, European SchoolNet, Amgen Foundation, Educational Development Center, UNICEF ve Arthur Vining Davis Foundation tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projelerde uzman, araştırmacı, danışman, koordinatör ve proje yürütücüsü olarak görevler almıştır. Halen Sabancı Üniversitesi'nde akademik danışman pozisyonunu ve Kalkınma Atölyesi bünyesindeki Eğitim Atölyesi'nde direktörlük görevlerini de yürütmektedir.

 

(English version below)

Writing to Learn Activities and Its Use in Inquiry-Based Science Education

Expert: Prof. Dr. Murat Gunel

Subject: Writing to Learn Activities and Its Use in Inquiry-Based Science Education  

Dates: February 26- March 2, 2018

Live Webinar: February 28, 2018- 20:00-21:00 UCT/GMT (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Language:  Turkish

Description:

Inquiry based science education supports students' learning through their ideas produced at the end of the inquiry-based learning process that they have experienced. From this point of view,  the basis of science learning lies in argumentation and inquiry based learning. In this learning period, it is important to use oral and written language practices for conceptual and meaningful learning (Hand ve Keys, 1999). Studies revealed that the use of language practices to learn-especially writing to learn activities- improves individuals' ideas, conceptual change, communication skills and study skills. Besides these improvements, it is shown that the use of language practices to learn provides transformation of naive ideas into more consistent and well-founded knowledge. Moreover, writing to learn activities supports permanence of scientific knowledge and help to corroborate new ideas. However, the efficiency of writing to learn activities depends on the teachers' pedagogy and the quality of the learning environment. As the inquiry-based science learning processes enable students to construct their knowledge, share and discuss their ideas, it promotes writing to learn activities. From this point of view, the relationship between the inquiry-based science learning approach and writing to learn activities will be mentioned in this session of the DLA. The main aim of the session is to notice the points to take into consideration in order to use writing to learn activities effectively. During the session, example of  writing to learn activities (lecture notes, creating posters, writing letters and descriptive texts etc.) will be shared and implementation oriented suggestions will be discussed.

More About the Expert

Prof. Dr. Murat Günel has completed his master's and doctoral degree in science education as main field and in statistics as minor field at Iowa State University, in US. During his postgraduate studies, Dr. Günel participated in different national projects as research assisstant, teaching assisstant or coordinator. Since 2006, he has been a part of national and international projects financed by the Ministry of National Education, The Scientific and Technological Reseacrh Council of Turkey (TÜBİTAK), Sabancı Foundation, National Science Foundation, The Institute of Education Sciences, ERG, UN Framework Programmes, European SchoolNet, Amgen Foundation, Educational Development Center, UNICEF and Arthur Vining Davis Foundation as specialist, researcher, consultant, coordinator or project coordinator. He still performs as academic consultant in Sabancı University and director of Education Workshop, within Development Workshop.