DLA #13: VET-MED

 

(English version below)

Ekspert/eksperci:

  1. Łukasz Sporny
  2. Piotr Wróblewski
  3. Dominika Panek

Tematyka:

Doświadczenia i pomysły ze sklepu weterynaryjnego i medycznego. Wspólne eksperymentowanie dla każdego. Propozycje ciekawych doświadczeń z komentarzem metodycznym możliwych do przeprowadzenia nie tylko w pracowni przedmiotowej.

Sesja webinarium na żywo:

24 kwietnia 2018, godz. 20.00 – 21.00

Język: Polski

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pomysłami niestandardowego wykorzystania sprzętu dostępnego w sklepach medycznych i weterynaryjnych. Podczas kursu zastanowimy się jak stworzyć własne zestawy do doświadczeń oraz jak przeprowadzać dzięki nim podstawowe czynności laboratoryjne (sączenie, ogrzewanie, rozdzielanie i inne). Dodatkowo wykorzystamy gotowe „testy" biochemiczne oraz odczynniki przydatne w próbach analitycznych, medycznych i laboratoryjnych. Sesja online stanowić będzie prezentację niedrogich i efektownych doświadczeń możliwych do przeprowadzenia na lekcjach chemii, biologii, przyrody jak i w domowym zaciszu.

Eksperci

Piotr Wróblewski, Atom, Łukasz Sporny, Dominika Panek, Buffon

Założyciele zespołu naukowo-dydaktycznego „Centrum Chemii w Małej Skali". Od szesnastu lat propagują stosowanie techniki eksperymentu w małej skali w polskich szkołach, prowadząc zajęcia z uczniami, szkolenia nauczycieli i kształcenie studentów. W swojej pracy starają się udowodnić, że wykonywanie doświadczeń możliwe jest praktycznie w każdych warunkach. Każdego dnia towarzyszy im sentencja „Prowadzić zajęcia przyrodnicze bez wykonywania doświadczeń, to jak pisać wiersze nie potrafiąc czytać".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English Version

Experts:

  1. Łukasz Sporny
  2. Piotr Wróblewski
  3. Dominika Panek

Subject: VET-MED

Biochemical tests and ideas from the veterinary and medical store. Common experiments for everyone. An offer of  interesting activities which are easy to be performed in an ordinary classroom, accompanied by professional methodological instruction.

Dates:

23 – 27 April 2018

Live Webinar:

24th April - 20.00 CET

Language: Polish

Description:

The aim of this DLA session is to make the participants familiar with scientific ideas how to use in the classroom small pieces of equipment available in medical/vet shops. We will focus on how to create your own sets of lab equipment and use them to experiment with your students. We will show how to use in the classroom biochemical tests and regents typical for analytical/medical probes. Experiments shown will be easy to be provided during Biology and Chemistry lessons.

Experts: 

Piotr Wróblewski, Atom, Łukasz Sporny, Dominika Panek, Buffon

A team of professionals focused on science, science promotion and education. Founders of Small-Scale Chemistry Center. They have been popularizing for sixteen years small-scale experiments in schools by working with pupils and students, running lab sessions and workshops for teachers as well as future teachers. They prove that it is possible to experiment in every classroom regardless of the lack of expensive lab equipment. The motto of the team says that running chemistry or biology lesson without experimenting equals writing poetry without the skill of reading.