Araştırma-Sorgulama ve Argümantasyon Temelli Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme.

(English version below)

Uzman: Prof. Dr. Murat Günel

Konu: Fen eğitiminde kavramsal öğrenme ve ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması.  

Çevrim İçi Seminer: 13-17 Şubat 2017

Live Webinar: 15 Şubat, 20:00-21:00 UCT/GMT (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Dil: Türkçe

Açıklama:

Araştırma-sorgulama tabanlı fen öğrenme ortamlarında öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi kavramsal öğrenme ve öğrenci merkezli öğretimin ne olduğunu anlamayı gerektirmektedir. Bilim ve bilimsel araştırma yaparken önemli bir pratik olan argümantasyonu ve öğretim, pedagoji ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını değerlendirebilmek için otantik (alternatif, çağdaş) ölçme ve değerlendirme çerçevesi gerektirmektedir. Bu yüzden bu Uzaktan Eğitim Faaliyeti kısaca öğretim, pedagoji ve öğrenmenin bütünsel doğasını tanımlamayı ve aynı zamanda Argümantasyon Tabanlı Fen Eğitimi'ndeki otantik ölçme ve değerlendirme araçlarını özetlemeyi hedeflemektedir. Kavramsal öğrenmenin açık uçlu sorular, rubrikler (dereceli puanlanma ölçeği) ve öğrenme amaçlı yazma araçları yoluyla değerlendirilmesini incelemeyi hedeflemektedir. Uzaktan Eğitim Faaliyeti boyunca örnek araçlar paylaşılacak ve tartışılacaktır.

Uzman Hakkında

Murat Günel, fen bilgisi eğitimi temel alan, istatistik yan alan olarak yüksek lisansını ve doktorasını Amerika'daki Iowa State Üniversite'sinde tamamladı. Dr. Günel Amerika'daki lisans üstü çalışmaları boyunca çeşitli ulusal  projelerde araştırma asistanı, öğretim asistanı ve koordinatör olarak görevler almıştır. 2006'dan buyana Dr. Gunel, TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları ve European SchoolNet tarafından finanse edilen birçok ulusal ve uluslararası projelerin yürütücülüğünü yapmaktadır. Bu ulusal projelerde, Dr. Günel  araştırma-sorgulama ve argümantasyon tabanlı fen öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kavramsal öğrenmelerine nasıl destek verdiğini ve akademik başarının ve sosyo-ekomomik durumun fen öğrenimine etkilerini inceleyen ülke genelinde araştırmacılardan oluşan bir ekibe liderlik etmektedir.

 

(English version below)

Measurement and Assessment in Argument Based Inquiry

Expert: Prof. Dr. Murat Gunel

Subject: Scaffolding the understanding of learning science and developing/implementing authentic assessment tools  

Dates: 13-17 February 2017

Live Webinar: 15th of February, 20:00-21:00 UCT/GMT -Turkish Time Zone (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Language:  Turkish

Description:

Evaluating the learning outcomes in an inquiry based science learning setting requires understanding of what conceptual learning and student centered teaching are. Further, argument as a vital practice for doing science and science inquiry calls for an authentic measurement and assessment framework to triangulate instruction, pedagogy and learning outcomes of the students. Thus, this DLA activity will target to briefly delineate the holistic nature of instruction, pedagogy and learning as well as to outline various authentic measurement and evaluation tools in the argument based inquiry approach within science education. Evaluating conceptual understanding through open-ended questions, rubric-matrices and writing-to-learn tools are going to be teased out. Exemplary tools will be shared and discussed during the DLA. 

More About the Expert

Murat Gunel holds MS and PhD degrees in Curriculum and Instruction with a specialization in Science Education and minors in Statistics from Iowa State University, USA. During his graduate studies, Murat was involved in several U.S. based national research projects as a research assistant, teaching assistant and coordinator. Since 2006, Dr. Gunel has been coordinating large national and international grants funded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK),  EU Commission- FP7, Amgen Foundation and European SchoolNet in Turkish and international educational settings. In those national projects he leads a team of researchers across the country investigating how to support students' conceptual understanding of science with argumentation based inquiry implementations, and the effects of the achievement and socioeconomic status on learning science.