Araştırma-Sorgulama ve Argümantasyon Temelli Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme.

(English version below)

Uzman: Prof. Dr. Murat Günel

Konu: Fen eğitiminde kavramsal öğrenme ve ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması.  

Çevrim İçi Seminer: 13-17 Şubat 2017

Live Webinar: 15 Şubat, 20:00-21:00 UCT/GMT (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Dil: Türkçe

Açıklama:

Araştırma-sorgulama tabanlı fen öğrenme ortamlarında öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi kavramsal öğrenme ve öğrenci merkezli öğretimin ne olduğunu anlamayı gerektirmektedir. Bilim ve bilimsel araştırma yaparken önemli bir pratik olan argümantasyonu ve öğretim, pedagoji ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını değerlendirebilmek için otantik (alternatif, çağdaş) ölçme ve değerlendirme çerçevesi gerektirmektedir. Bu yüzden bu Uzaktan Eğitim Faaliyeti kısaca öğretim, pedagoji ve öğrenmenin bütünsel doğasını tanımlamayı ve aynı zamanda Argümantasyon Tabanlı Fen Eğitimi'ndeki otantik ölçme ve değerlendirme araçlarını özetlemeyi hedeflemektedir. Kavramsal öğrenmenin açık uçlu sorular, rubrikler (dereceli puanlanma ölçeği) ve öğrenme amaçlı yazma araçları yoluyla değerlendirilmesini incelemeyi hedeflemektedir. Uzaktan Eğitim Faaliyeti boyunca örnek araçlar paylaşılacak ve tartışılacaktır.

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Murat Günel, fen bilgisi eğitimi temel alan, istatistik yan alan olarak yüksek lisansını ve doktorasını Amerika'daki Iowa State Üniversite'sinde tamamladı. Dr. Günel Amerika'daki lisansüstü çalışmaları boyunca çeşitli ulusal  projelerde araştırma asistanı, öğretim asistanı ve koordinatör olarak görevler almıştır. 2006'dan bu yana Dr. Günel, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Sabancı Vakfı, National Science Foundation, The Institute of Education Sciences, ERG, AB Çerçeve Programları, European SchoolNet, Amgen Foundation, Educational Development Center, UNICEF ve Arthur Vining Davis Foundation tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projelerde uzman, araştırmacı, danışman, koordinatör ve proje yürütücüsü olarak görevler almıştır. Halen Sabancı Üniversitesi'nde akademik danışman pozisyonunu ve Kalkınma Atölyesi bünyesindeki Eğitim Atölyesi'nde direktörlük görevlerini de yürütmektedir.

 

(English version below)

Measurement and Assessment in Argument Based Inquiry

Expert: Prof. Dr. Murat Gunel

Subject: Scaffolding the understanding of learning science and developing/implementing authentic assessment tools  

Dates: 13-17 February 2017

Live Webinar: 15th of February, 20:00-21:00 UCT/GMT -Turkish Time Zone (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Language:  Turkish

Description:

Evaluating the learning outcomes in an inquiry based science learning setting requires understanding of what conceptual learning and student centered teaching are. Further, argument as a vital practice for doing science and science inquiry calls for an authentic measurement and assessment framework to triangulate instruction, pedagogy and learning outcomes of the students. Thus, this DLA activity will target to briefly delineate the holistic nature of instruction, pedagogy and learning as well as to outline various authentic measurement and evaluation tools in the argument based inquiry approach within science education. Evaluating conceptual understanding through open-ended questions, rubric-matrices and writing-to-learn tools are going to be teased out. Exemplary tools will be shared and discussed during the DLA. 

More About the Expert

Prof. Dr. Murat Günel has completed his master's and doctoral degree in science education as main field and in statistics as minor field at Iowa State University, in US. During his postgraduate studies, Dr. Günel participated in different national projects as research assisstant, teaching assisstant or coordinator. Since 2006, he has been a part of national and international projects financed by the Ministry of National Education, The Scientific and Technological Reseacrh Council of Turkey (TÜBİTAK), Sabancı Foundation, National Science Foundation, The Institute of Education Sciences, ERG, UN Framework Programmes, European SchoolNet, Amgen Foundation, Educational Development Center, UNICEF and Arthur Vining Davis Foundation as specialist, researcher, consultant, coordinator or project coordinator. He still performs as academic consultant in Sabancı University and director of Education Workshop, within Development Workshop.